SMS info

 

Informační SMS systém je řešení přinášející zjednodušení komunikace mezi Obecním úřadem a občany. Systém umožňuje Obecnímu úřadu zcela jednoduše, a to ať jednotlivě nebo hromadně rozesílat informační SMS zprávy (například obyvatelům obce či vedení obce) a případně přijímat odpovědi na ně posílané zpětně na centrální telefonní číslo +420 720 001 676.

Informujeme Vás, že v rámci SMS info zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení ve spojení s ulicí obce Vestce. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí lepší informovanosti občanům Vestce – tzn. z důvodu oprávněného zájmu Obce Vestec. Osobní údaje zpracováváme v databázovém systému SMSinfo a to do doby, kdy nás sami nepožádáte o výmaz telefonního čísla z tohoto databázového systému. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete zde.

Využívání této služby slouží převážně k zasílání informací o dopravních omezeních, uzavírkách vody, odstávkách elektřiny, pozvánkách na kulturní a sportovní akce atd…  

Do systému je zapojeno již více jak 350 rodin. 

 

Výhody systému:

Zefektivnění komunikace s občany či správou obce (např. hromadné odesílání upozorněníobčanům v případě havarijních situací)

Možnost samoregistrace/odhlášení občanů do systému (pomocí definované zprávy,

občané si sami mohou rozhodnout, zda chtějí zprávy dostávat)

Personalizované nastavení systému pro obecní úřad (vlastní seznam kontaktů, skupin příjemců)

Jednotné centrální číslo, přes které komunikace probíhá (tj. občané nemusí řešit komu

poslat zprávu a na jaké číslo)

Přihlášení / odhlášení k odběru informací:

Automaticky zpracovávané přihlášení a odhlášení občanů k odběru informací z obecního úřadu

probíhá pomocí „samoregistrace“. Registrace bude porovnána s trvalým bydlištěm občana a

v případě shody autorizována ze strany Obecního úřadu.

 

Pro registraci uživatel pošle předem definovanou SMS zprávu ve tvaru: *P Prijmeni,Jmeno,Ulice a CP,Firma(není povinná). Položky musí být vždy odděleny čárkou. Pozor na nutnou hvězdičku na začátku!

 

Například pan Novák Jan, který bydlí v Hlavní ulici č. p. 50 a bude se chtít registrovat, odešle ze svého

telefonu následující zprávu: *P Novak,Jan,Hlavni 50

 

V případě, že by pan Novák podnikal a chtěl by se zaregistrovat jako firma, doplní ještě název své

firmy Novák&Syn a odešle ze svého telefonu následující zprávu: *P Novak,Jan,Hlavni 50,Novak&Syn

a to na telefonní číslo +420 720 001 676.

 

Registrace bude provedena na číslo, ze kterého byla odeslána registrační SMS a následně bude

zaregistrovaný uživatel dostávat zprávy z Obecního úřadu až do případného zrušení registrace.

Systém samozřejmě umožňuje i zrušení registrace, odhlásit se lze pomocí SMS zprávy ve tvaru: *P

Tuto SMS je nutné poslat z registrovaného telefonního čísla na telefon +420 720 001 676.

 

Věříme, že v dnešní moderní, uspěchané době, bude tato služba pro naše občany přínosem.

Ukázka SMS zprávy, které jsou rozesílány:
SMS Info OU:Akce na týden: 15.5. od 14:00 a 15:00 Vitani obcanku (OU), 15.5 od 20:00 Tanecni Retro zabava (U Klimesu), 16.5 od 17:00 fotbal Vestec-Liber(hriste).Vas OU