Obnovení jízd školního autobusu pro všechny děti 1. stupně

Obnovení jízd školního autobusu pro všechny děti 1. stupně

8.04.2021

Od 12. 04. 2021 budou obnoveny jízdy školního autobusu.

Po dobu rotační výuky mohou využít ranní školní autobus i žáci 3. -5. tříd, kteří nemají uzavřené smlouvy.

Časy odjezdu autobusů budou shodné jako v měsíci září:

BUS č. 1 – přistavení v 6:45 u Obecního úřadu Vestec, odjezd v 6:50, dále do zastávky Vestec, Na Spojce 6:52, a příjezd k ZŠ Campanus v 7:22.

BUS č. 2 – přistavení v 6:40 v zastávce Vestec, Okružní-Nezvalova, odjezd v 6:45, dále do zastávky Vestec, U Vodárny 6:47, přes zastávku Vestec, U Hrnčíř 6:53, s příjezdem k ZŠ Campanus v 7:23.

 

Žáci budou po příjezdu školního autobusu převzati personálem školy a budou otestováni. Nevztahuje se na ně rozvrh příchodů a testování zveřejněný základní školou Campanus.

Testování probíhá před začátkem vyučování, u nové sportovní haly (boční vchod z ulice Láskova). Více informací k organizaci rotační výuky a testování zde.

Odjezd odpolední školního autobusu se nemění.  Odjezd Praha, U Kunratického lesa 16:35, příjezd do zastávky Vestec – U Vodárny 16:48, Vestec – U Klimešů 16:50, Vestec – Obecní úřad 16:51, Vestec – Safina 16:54