Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 v obci Vestec pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR