Opatření obecné povahy č. 6/2016 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, čj: MUCE 7156/2016 OSU

Opatření obecné povahy č. 6/2016 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, čj: MUCE 7156/2016 OSU