Osvětlení v ulici Na Spojce

Osvětlení v ulici Na Spojce

26.02.2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2012 Ulice
Na Spojce se v nejbližších dnech dočká veřejného osvětlení. Vyřeší se tak
problematická cesta z autobusové zastávky Safina. Ve večerních hodinách je totiž ulice Na Spojce pokryta tmou, na
což si někteří občané stěžovali.  Veřejné
osvětlení ve Vestci komplexně dostává novou podobu. Rekonstrukce lamp či
instalace nových proběhla již v minulém roce v ulicích
K rybníku, K vodárně, K jahodárně, Krátká, V parku a
Průběžná. To vše ve spolupráci se společností Eltodo, s níž má obec
dlouhodobou smlouvu o nájmu veřejného osvětlení.