Připomenutí – Sčítání lidu, domů a bytů 2021 do 11.05.2021

Připomenutí – Sčítání lidu, domů a bytů 2021 do 11.05.2021

30.04.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Ještě stále máme všichni možnost se sečíst. Ale pozor, pomalu se blíží konec sčítání – je potřeba to stihnout do 11.05.2021.

https://scitani.cz/

 

 

Český statistický úřad oznamuje, že proběhne sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a je povinné. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online od 27.3.2021 do 11.5.2021 (termín pro onlin sčítání byl prodloužen).

Listinné sčítání proběhne od 17.4.2021 do 11.5.2021 vyplnit a odevzat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

 

Průběh sčítání

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11.5.2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci (Android, iOS). Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce,
fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty
(pošta Jesenice). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Povinnost sečíst se mají všichni občané České republiky, kteří zde mají trvalý pobyt. Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. 3. na 27. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají pobyt na území Česka ukončený, se sčítání netýká.

Jestliže dočasně pobýváte ve zdravotnickém zařízení, může za vás společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti. Pokud jste ve zdravotnickém zařízení dlouhodobě a v době sčítání za vás formulář doma nikdo vyplnit nemůže (například žijete sami), budete sečteni v daném zařízení. V případě, že to váš zdravotní stav dovolí, můžete se sečíst online. Listinné sčítání v nemocnicích bude řešeno individuálně, v závislosti na jejich kapacitě a obsazenosti a vždy s respektováním aktuálních hygienických opatření a na základě konzultací s jejich správci. Celý proces bude podobný jako v případě ubytovacích zařízení.

Vlastníci nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři. Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři v případě potřeby přístup k jednotlivým bytům za účelem provedení sčítání (například jsou-li nefunkční domovní zvonky). Dále jste povinni sdělit údaje o čísle a poloze neobydlených bytů. To všechno můžete učinit také prostřednictvím správce či ve spolupráci například s nájemníky, kteří mohou komisaři otevřít vchodové dveře do společných prostor.

Majitelé rekreačních objektů

Za rekreační objekty (chaty a chalupy) a další domy s číslem evidenčním vyplníte sčítací formulář pouze v případě, že v některém z nich skutečně bydlíte. Pokud vlastníte rekreační objekt, ale nikdo v něm nebydlí (využívá se jen k rekreaci), žádný formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Domy s číslem popisným určené k bydlení, které jsou využívány pouze k rekreaci, budou sečteny sčítacími komisaři jako neobydlené.

Osoby bez domova

Lidé bez domova získají informace a dostanou listinné sčítací formuláře prostřednictvím organizací sdružených v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, které jim poskytují pomoc. Mohou také navštívit kterékoliv kontaktní místo sčítání. Vyplňují pouze samostatný formulář pro osobu. Ten na rozdíl od standardního formuláře pro domácnost neobsahuje část údajů o bytě a složení domácnosti.

Nesplnění povinnosti sečíst se

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.

Kontaktní místa

Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře.