Oznámení o konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III – Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, č.j. MHMP 122415/2016

Oznámení o konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III – Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, č.j. MHMP 122415/2016