Oznámení o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny č. 5 územního sídelního útvaru Vestec

Oznámení o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny č. 5 územního sídelního útvaru Vestec