Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek_čj: 18198/2015-MZE-15120, Ministerstvo zemědělství

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek_ čj: 18198/2015-MZE-15120, Ministerstvo zemědělství