Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k VÚJ – Přeložka výtlačného vodovodního řadu z ČS Safina do vodojemu Hodkovice

Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k VÚJ – Přeložka výtlačného vodovodního řadu z ČS Safina do vodojemu Hodkovice