Oznámení o prodloužení lhůty pro uplatňování stanovisek a připomínek v rámci konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III-Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, oznámení o vystavení návrhu uvedené změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, č.j. MHMP 226846/2016

Oznámení o prodloužení lhůty pro uplatňování stanovisek a připomínek v rámci konání společného jednání o návrhu celoměstsky významné změny III-Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy, oznámení o vystavení návrhu uvedené změny ÚP SÚ hl. m. Prahy