Oznámení o projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Oznámení o projednání návrhů celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Vložila: Naděžda Horáková