Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z2833/00 Územ.plánu sídel.útvaru hl.m. Prahy

Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z2833/00 Územ.plánu sídel.útvaru hl.m. Prahy