Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP