Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. MHMP 231803/2016

Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy