Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a vyložení návrhu změn map BPEJ

Oznámení o provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a vyložení návrhu změn map BPEJ