Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – nový kVN pro parc.č. 294/1 – Ústav Vestec”

Vložila: Naďa Horáková  

Oznámení o spojení ÚŘ a SŘ, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – nový kVN pro parc.č. 294/1 – Ústav Vestec”