Oznámení o spojení územ. a stav. řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – Rodinný dům včetně přípojek inženýrských sítí, bazénu a oplocení Vestec

Oznámení o spojení územ. a stav. řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – Rodinný dům včetně přípojek inženýrských sítí, bazénu a oplocení Vestec