Oznámení o spojení územ. a stav.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – “Vodovodní a kanalizační přípojky Vestec”

Oznámení o spojení územ. a stav.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ – “Vodovodní a kanalizační přípojky Vestec”

 

Vložila: Naděžda Horáková