Oznámení o spojení územ.a stav.řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ

Oznámení o spojení územ. a stav. řízení, zahájení SŘ a pozvání k VÚJ “Elektrická přípojka” – Elmoz Czech, s.r.o.