Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k VÚJ – Přístavba rodinného domu, inženýrské sítě Vestec

Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení spol. řízení a pozvání k VÚJ – Přístavba rodinného domu, inženýrské sítě Vestec