Oznámení o vyhlášení výběrového řízení “Vedoucí úřadu – tajemník Obecního úřadu Vestec”

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení “Vedoucí úřadu – tajemník Obecního úřadu Vestec”