Oznámení o zahájení řízení a změně stavby před dokončením a pozvání k VÚJ “RD včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch”

Oznámení o zahájení řízení a změně stavby před dokončením a pozvání k VÚJ “RD včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch”

Vložila: Naděžda Horáková