Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z2756/00, Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00, Z 2774/00, Z 2777/00, Z 2778/00, Z 2787/00, Z 2796/00, Z 2799/00, Z 2801/00, Z 2806/00, Z 2807/00, Z 2810/00, Z 2816/00, Z 2817/00, Z2819/00, Z 2823/00, Z 2825/00, Z 2828/00 a Z 2829/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, č.j. MHMP 1860392/2016, sp. zn. S-MHMP 1399934/2016

Oznámení o zahájení řízení o vydání 21 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z2756/00, Z 2766/00, Z 2767/00, Z 2768/00, Z 2774/00, Z 2777/00, Z 2778/00, Z 2787/00, Z 2796/00, Z 2799/00, Z 2801/00, Z 2806/00, Z 2807/00, Z 2810/00, Z 2816/00, Z 2817/00, Z2819/00, Z 2823/00, Z 2825/00, Z 2828/00 a Z 2829/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy