Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy

Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy