Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z-1620/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy, k.ú. Šeberov, č.j.: MHMP 474842/2016

Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z-1620/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy, k.ú. Šeberov