Oznámení o zahájení stavebního řízení “Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí, Vestec, SO 06 – Komunikace a SO 03 – Kanalizace dešťová”

Oznámní o zahájení stavebního řízení “Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu V Úhoru a V Březí, Vestec, SO 06 – Komunikace a SO 03 – Kanalizace dešťová”