Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ na pozemku parc.č. 914/84

Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ na pozemku parc.č. 914/84

Vložila: Naděžda Horáková