Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – kVN, TS, kNN – parc.č. 880/.. Hrnčíře”,AZ Elektrostav, a.s.

Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – kVN, TS, kNN – p.č. 880/.. Hrnčíře”, AZ Elektrostav, a.s.