Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – VN, kVN – parc.č. 158/7”,AZ Elektrostav, a.s.

Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k VÚJ “Vestec – VN, kVN – parc.č. 158/7”, AZ Elektrostav, a.s.