Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací

Vestec-úsek (1)

Vestec-úsek (2)