Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 13/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci