oznámení veřejnou vyhláškou

oznámení veřejnou vyhláškou