Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 167/2021