Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace

příloha- mapa