Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy č. 68/2018