Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

příloha 2_Situace ŠDV_1.díl_Jesenice,Zlatníky, Břežany

příloha 4_detail Hodkovice

příloha 5_napojení na okružní křižovatku