Oznámení, zahájení řízení o změně stavby před dokončením – “stavební úpravy VTL, plynovodu Kunratice – Vestec – Hodkovice” _ č.j.: OúJ/03474/2015/Tu

Oznámení, zahájení řízení o změně stavby před dokončením _ č.j.: OúJ/03474/2015/Tu