Oznámení: zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Splašková kanalizace pro lokalitu “Nad kopcovitými lukami” Vestec

Oznámení: zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Splašková kanalizace pro lokalitu “Nad kopcovitými lukami” Vestec