Oznámení záměru o bezúplatném převodu nemovitostí Obci Vestec – pozemky, silnice

Oznámení záměru o bezúplatném převodu nemovitostí Obci Vestec – pozemky, silnice