Oznámení záměru o bezúplatném převodu nemovitostí Obci Vestec – pozemky

Oznámení záměru o bezúplatném převodu nemovitostí Obci Vestec – pozemky