Oznámení záměru o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1025/3 obci Vestec

Oznámení záměru o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1025/3 obci Vestec