Posudek o vlivu záměru na životní prostředí “EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice”

Posudek o vlivu záměru na životní prostředí “EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice”

 

Vložila: Naděžda Horáková