Posuzování vlivů na životní prostředí – předání posudku o vlivech záměru na životní prostředí “Napojení území STAR na metro D”

Posuzování vlivů na životní prostředí