Pozemky u Hrnčíř – veškeré pozemky prodány…

Pozemky u Hrnčíř – veškeré pozemky prodány…

13.07.2016

 

 

Příprava pozemků k prodeji obsahuje:
kanalizace dešťová, kanalizace splašková, plynovod, vodovod, elektřina, optické sítě, komunikace, chodníky, osvětlení.

 

Fotografie z výstavby naleznete ZDE.

 


Číslo parcely, výměry, cena, stav prodeje:

 

Poř. č. Parc. č.       Výměra        Jednotková cena            Cena pozemku       Stav
1 880/47 894 m2 4900,00 Kč/m2 4 380 600,00 Kč   Prodáno
2 880/48 875 m2 4900,00
Kč/m2
4 287 500,00
  Prodáno
3 880/49 942 m2 5500,00
Kč/m2
5 181 000,00
Prodáno
4 880/50 1060 m2 5500,00
Kč/m2
5 830 000,00
Prodáno
5 880/51 1037 m2 4900,00
Kč/m2
5 081 300,00
Prodáno
6 880/52 1015 m2 4900,00
Kč/m2
4 973 500,00
  Prodáno
7 880/53 1016 m2 4900,00
Kč/m2
4 978 400,00
Prodáno
8 880/54 1005 m2 4900,00
Kč/m2
4 924 500,00
Prodáno
9 880/56 1002 m2 4900,00
Kč/m2
4 909 800,00
  Prodáno
10 880/57 962 m2 4900,00
Kč/m2
4 713 800,00
Prodáno
11 880/58 859 m2 4900,00
Kč/m2
4 209 100,00
  Prodáno
12 880/59 889 m2 4900,00
Kč/m2
4 356 100,00
  Prodáno
13 880/60 951 m2 4900,00
Kč/m2
4 659 900,00
  Prodáno
14 880/61 885 m2 4900,00
Kč/m2
4 336 500,00
  Prodáno
15 880/62 940 m2 4900,00
Kč/m2
4 606 000,00
  Prodáno

Orientační mapka nabízených, obecních pozemků je ZDE, celkový pohled ZDE (pozemky jsou ve spodní části včetně vizualizace domů), bližší pohled vizualizace ZDE.

 

1.9.2014 Celá lokalita u
Hrnčíř je kompletně zasíťovaná. Už teď je jasné, že obec na ní vydělá.

Obec dokončila zasíťování lokality u Hrnčíř, kde
zároveň ještě vlastní 7 pozemků (8 jich již bylo prodáno). Celkové náklady na
zasíťování se pohybují okolo 20 milionů korun, přičemž jen samotný prodej
pozemků doposud vynesl obci 36 milionů korun, k tomu přibude dalších 11
milionů korun za práci na zasíťování pozemků pro soukromého majitele
v katastru Zdiměřic.  „Znamená to,
že pokud z inkasovaných peněz splatíme a zrušíme úvěr, pořád jsme v plusu
okolo 40 milionů korun. Už teď obec na celém projektu vydělala, a to zbývá
prodat ještě 7 pozemků,“ říká starosta Tibor Švec s tím, že přesně takové
tempo prodeje očekával. „Za rok osm pozemků, tak nějak jsme si to plánovali,“
dodává.

 

18.8.2013 Původní termín dokončení koncem června byl
hlavně z důvodů nepříznivých klimatických podmínek posunut do poloviny
srpna. Tento termín se splnit podařilo. Proběhla již zdárně kolaudace plynu,
datových rozvodů, veřejného osvětlení a sadových úprav, do konce srpna nás čeká
kolaudace vodovodu a kanalizace a komunikací.

 

24.4.2013 Již dochází k prvním rezervacím a prodejům pozemků, cena je stanovena na 4900Kč/m2, kontaktní číslo na prodej pozemků je 602 232 060

11.3.2013 Začátkem března byla zahájena výstavba inženýrských sítí. Pro obec Vestec stavbu provádí Sdružení EKIS, spol. s.r.o a Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.v celkové výši 22 415 008.00Kč s DPH. Současně výstavbu inženýrských sítí zahájila i soukromá společnost Sheridan prostřednictvím společnosti JLT. Termín dokončení u obou akcí je konec června 2013.

1.11.2012 V září byla dokončena výstavba splaškové kanalizace
v lokalitě Nad kopcovitými lukami v celkové výší 8,2mil Kč bez
DPH .Na financování této akce se podílela obec pouze ve výši 1,4mil Kč bez
DPH. Zbytek financování zajistili vlastníci dotčených pozemků-společnost
Sheridan a.s. a ing. Fořt. V rámci této stavby se podařilo zajistit
rekonstrukci panelové cesty do asfaltového povrchu ve  výši 2mil Kč bez DPH a tím zrealizovat
propojení obou stezek. V obci tak vznikl okruh v délce 2,5km(bez
hráze a bez úseku kolem retenční nádrže).Tuto rekonstrukci plně hradila
společnost Sheridan a.s.

19.6.2012  Dne 21.5.2012 schválilo zastupitelstvo smlouvu o dílo Splašková kanalizace Nad kopcovitýmí lukami
se společností J.L.T.-stavební společnost, spol.s.r.o. se sídlem Budějovická
701, 25242 Jesenice u Prahy za 8 657 878,- Kč bez DPH. Stavba byla zahájena 18.6.2012 a bude dokončena během 90dní. Tato investice zahrnuje vybudování kanalizačního řádu Hrnčíře – ČOV, tím konečně
vyřešení letitého problému s likvidací odpadních vod v této lokalitě. A  navíc v souvislosti se stavbou
dojde k rekonstrukci současné panelové cesty do asfaltového povrchu, což
umožní napojení obou větví stávajících cyklostezek.

Situační mapka celé lokality ZDE.

 

Další důležitý a dlouho plánovaný projekt obce. Zasíťování
lokality u Hrnčíř je finančně i logisticky velice náročná akce, která by se
měla definitivně uzavřít na v polovině roku 2013. Zasíťováním
se splatí dluh vesteckým občanům, kteří bydlí v hrnčířském „cípu“, takže
konečně budou mít kanalizaci, nové komunikace či veřejné osvětlení. Efektů je
ale více – ten hlavní je finanční pro obec.
Zasíťováním vytvoří na svých pozemcích nové prostory pro bydlení a
následně je prodá. „Finanční efekt by měl být značný a přinese peníze na další
investice,“ slibuje si od projektu starosta Švec. Zrekonstruovaná bude i  panelová cesta u Hrnčíř, kde vznikne
cyklostezka a uzavře se tak „vestecký cyklo triangl“. Jen přivedení kanalizace
do hrnčířské lokality přijde na osm milionů korun, obec bere jako velký úspěch,
že v prosinci uzavřela smlouvu o kompletní financování celého projektu
developerskou firmou Sheridan a.s.

15.12.2011 Splacení dluhu občanům, na které se trochu zapomínalo a
navíc vytvoření nových finančních možností. To si obec Vestec slibuje od
projektu zasíťování lokality v Hrnčířích. Některé pozemky za cyklostezkami
jsou obecní, stejně jako do Vestce spadá i několik domů na začátku
pole.  Zasíťování těžko dostupné lokality
bylo v minulosti znemožněno vinou vysokých finančních nákladů, ale nyní se
našlo řešení. Přibližně osm milionů korun zaplatí  firma Sheridan, která rovněž vlastní část
zmíněných pozemků.

Máme radost, že se po  letech dovedla úspěšně do konce jednání
s budoucím investorem firmou Sheridan. Ta přivede do této lokality
kanalizaci, čímž uleví i tamnějším vesteckým občanům. Splatíme jim tak dluh.
Celé toto území se komplexně vyřeší, opraví se ulice V Úhoru a Březí,
vzniknou nové cenné pozemky z nichž samozřejmě obec očekává finanční
efekt. Vznikne 15 nových pozemků, finanční prostředky z jejich prodeje
pak pomohou realizaci dalších projektů v obci, například pro výstavbu
nového centra obce.

 

Tibor Švec
Starosta
313 035 503
602 232 060
tsvec@vestec.cz
starosta@vestec.cz