Přehled místních poplatků na rok 2010

Poplatek za odpad

Nádoba 60 nebo 70 l                                                                      1.800Kč

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x týdně )                                    2.050 Kč

Nádoba 110 nebo 120 l (svoz 1 x za 14 dní )                             1.200 Kč

Nádoba 240 l ( 30 l / os. = 8 os., svoz 1 x týdně )                      3.300 Kč

Kontejner 1100 l ( 30 l / os. = 73 os., svoz 2 x týdně )              21.500 Kč

Pytel 110 l – 20 ks                                                                           1.100 Kč

Pytel 110 l –  do 20 ks                                                                     60Kč / ks

Poplatek ze psů

1 pes                                                                        350 Kč  ( 200 Kč důchodci ) 400 Kč právnická os.

další pes                                                                  500 Kč  ( 300 Kč důchodci ) 600 Kč právnická os.

úleva z roční sazby ve výši 350 Kč na období 2 let za čipované psy.

Poplatky lze platit v hotovosti v podatelně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet vedený u ČS: 0388054389/0800 nejpozději do 31.3.2010

Při placení bankovním převodem je důležité uvádět VS:

Rodinné domy: VS = č.p (např. 141, nebo 21…)

Bytové domy: VS = č.bytu 00000 č.p. (např. 0500000375, nebo1200000375…)

Doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést své příjmení a důvod platby

(např. Novák – odpad)

Po zaplacení BP je nutné si vyzvednout na OÚ známku na popelnici!

Při platbě v hotovosti na OÚ dostanete známku ihned.

 

Ostatní poplatky

Poplatek za zapůjčení nádoby, svoz a likvidaci bioodpadu (duben –listopad 2010):

Nádoby na bioodpad zůstávají přes zimní období uskladněny u občanů.

svoz každé liché úterý

110 l nádoba                                                                        490 Kč

240 l nádoba                                                                        790 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity                                             4 Kč za každé využité lůžko/den

Poplatek za provozování VHP                                             5.000Kč/3měsíce/1ks

Přihlášení k odvozu Bioodpadu v pozdních měsících je úměrně zpoplatněno, více ZDE.

 

Poplatky za užívání veřejného prostranství:

Zvláštní užívání veřejného prostranství                                      10 Kč za každý i započatý m2/den

Za umístění dočasné stavby stavby nebo zařízení sloužícího pro poskytování prodeje nebo služeb                                                                                                                                                                    100 Kč za každý i započatý m2/den

Umístění reklamního zařízení                                                      3.600Kč/rok/1m2

Vyhrazení trvalého parkovacího místa                                         5.000Kč/rok (osobní automobil)

Vyhrazení trvalého parkovacího místa                                        10.000Kč/rok (nákladní automobil)