Připomínky k 2.aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR)

Připomínky k 2.aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR)

23.12.2015

Připomínky k 2.aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR)