Příspěvková organizace – Technické služby obce Vestec

9.1.2012 Zřizovací listina příspěvkové organizace ZDE.

13.12.2011 Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení příspěvkové organizace s názvem Technické služby obce Vestec

1.12.2011 Připravuje se záměr založit příspěvkovou organizaci, která by združovala Technické služby obce. Cílem je, aby bylo průhledné, oddělené hospodaření, mohl být dále pronajímaný majetek této příspěvkové organizace a tato organizace měla jasně definovanou, odpovědnou organizační strukturu.

Byla vypracována zřizovací listina příspěvkové organizace.