Proč být vesteckým občanem…

Proč být vesteckým občanem…

23.05.2017

Vážení spoluobčané,

připravili jsme pro Vás souhrn výhod občana hlášeného v obci Vestec. Každý kdo je přihlášen může využívat výhod, které jsou pro Vás připraveny.

Být vesteckým občanem je nejen čest, ale je to pro obě strany i výhodné. Věříme, že nabídka se bude neustále rozrůstat a bude motivací pro přihlášení se k trvalému pobytu, právě ve Vestci, kde žijete. Tento program platí od 1.1.2012 a bude uznán všem občanům států EU přihlášeným k trvalému pobytu do 31.8.daného roku.

Formuláře na žádosti o sociální příspěvek je možno vyzvednout na obecním úřadě nebo stáhnout z webových stránek v sekci Formuláře.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na obecním úřadě  nejpozději do 31.10. daného roku.

 

Váš Obecní úřad

 

Vestecký sociální program:

 

Program pro děti:

– Obecní úřad vyplácí každému narozenému dítěti přihlášenému ve Vestci porodné 3000Kč

– každé Vestecké dítě bude uvítáno v rámci vítání občánků a odměněno peněžním poukazem na 1000Kč

– rodiče s trvalým pobytem ve Vestci mají přednostní právo pro přijetí do Mateřské školy Vestec

– na každé dítě (do 18let) hlášené ve Vestci je vyplácen příspěvek na bydlení v částce 1500Kč ročně

 

Program pro spoluobčany nad 18let: 

– na každého Vesteckého občana nad 18let věku je vyplácen příspěvek na bydlení v částce 1300Kč ročně

– každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny ve Sportovním centru TJ Viktoria Vestec (až 30%)

– každý Vestecký občan má zvýhodněné ceny pro Sportovní rybolov na Vesteckém rybníku (až 66%)

– každý Vestecký občan bude mít zvýhodněné ceny pro parkování v připravovaných, modrých zónách obce

– zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání  (skříň, sedačka a pod.)

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

Program pro seniory: 

– každý Vestecký senior (poživatel starobního, sirotčího a plného invalidního důchodu) má nárok na příspěvek pro seniory ve výši 1000Kč (navíc k příspěvku pro občany nad 18let)

– každý Vestecký senior při dosažení významného jubilea obdrží příspěvek 1000Kč 

– v rámci klubu seniorů má každý Vestecký senior dotované kulturní akce (až 50%)

– v rámci pečovatelské služby má každý imobilní Vestecký senior, či starobní důchodce nad 70let dotované ceny dovážených jídel

– v rámci klubu seniorů pravidelná setkání se zastupiteli na večeři, včetně diskuzí na obecní témata

– zajištění bezplatného odvozu velkoobjemového odpadu na zavolání (skříň, sedačka a pod.)

– zdarma likvidace velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře

 

Formuláře pro požádání o sociální program naleznete ZDE.