Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Prodloužení lhůty pro podání nabídek